083 378 6370
info@boerboksa.co.za

 

Home     |     Society     |     Boer Goat Breeds     |     Clubs     |     Sales & Shows     |     Forms & Documents     |     Publications     |     Gallery     |     Contact

 

Grensgebied:  Die Noordwes Provinsie noord van die N4 Nasionale pad asook Rustenburg en Brits. Die hele Noordelike Provinsie. Die Mpumalanga provinsie noord van die N4 Nasionale pad. Die Gauteng Provinsie, noord van die N4 Nasionale pad asook Pretoria.
Club Area: The North West Province north of the N4 National Road as well as Rustenburg and Brits. The whole of Northern Province. The Mpumalanga province north of the N4 National Road. The Gauteng Province, north of the N4 National Road as well as Pretoria

Bestuur / Management

Kontak enige van die bestuurslede vir enige navrae. Alle administratiewe navrae kan aan die sekretaresse gerig word.
You are welcome to contact management members should you have any questions. All administrative enquires should be directed to the Secretary.

Voorsitter / Chairman:  Salmon van Huyssteen / 082 649 4092
Ondervoorsitter / Vice Chairman:  Hennie van Niekerk / 082 808 9172
Sekretaresse / Secretary:  Karien van Niekerk / 065 707 1639
Addisionele Lid / Additionale Member:  Pieter Bezuidenhout / 082 388 1307
Addisionele Lid / Additionale Member:  Ockert Fourie / 079 697 5861

info@bosveldboerbokklub.co.za  /  www.bosveldboerbokklub.co.za

 
 

 

 

2020 - 2024 SA Boer Goat Breeders' Association
Website Disclaimer