(CLICK HERE FOR SALE RESULTS)

  

2019 Nasionale Skou Uitslae
Mei 2019
______________________________________________
  Uitslae / Results

Boerbok Nasionale Kampioenskap Fotos

Groot en Reserwe Groot Kampioen Ooie met Beoordelaars

Groot en Reserwe Groot Kampioen Ooie

Groot en Reserwe Groot Kampioen Ramme

Groot Kampioen Ooi - Lukas

Groot Kampioen Ooi met BKB

Groot Kampioen Ooi met Oom Hennie en Borg

           

Groot Kampioen Ram - Abraham en Vrou

Groot Kampioen Ram - Abraham

Groot Kampioen Ram saam met Borg

Groot Kampioen Ram

Junior Kampioen Ooi - Hein Booysen

Junior Kampioen Ram - Lukas Burger

           

Junior Kampioen Ramme - Lukas Burger

Reserwe Groot Kampioen Ooi - Hein Booysen

Reserwe Groot Kampioen Ooi - Hein en Marlise

Reserwe Groot Kampioen Ooi met Borg

Reserwe Groot Kampioen Ram - Lukas

Reserwe Junior Kampioen Ooi - Braam Maritz

           

Reserwe Junior Kampioen Ram - Lukas Burger

Reserwe Senior Kampioen Ooi

Reserwe Senior Kampioen Ram

Reserwe Senior Kampioen Ram

Senior en Reserwe Senior Kampioen Ooie

Senior en Reserwe Senior Kampioen Ramme

           
       

Senior Kampioen Ooi

Senior Kampioen Ram

       

______________________________________________

Kalahari Red Nasionale Kampioenskap Fotos

Groot en Reserwe Groot Kampioen met Borge

Groot Kampioen Ooi - Anton

Groot Kampioen Ooi met Borg

Groot Kampioen Ooi met Werkers

Groot Kampioen Ram

Junior Kampioen Ooi

           

Junior Kampioen Ooie

Junior Kampioen Ram - Albie Horn

Reserwe Groot Kampioen Ooi - Albie 1

Reserwe Groot Kampioen Ooi - Albie 2

Reserwe Groot Kampioen Ram - Albie

Reserwe Junior Kampioen Ooi

           

Reserwe Junior Kampioen Ram - Albie

Reserwe Senior Kampioen Ooi

Reserwe Senior Kampioen Ram met Borg

Reserwe Senior Kampioen Ram

Senior en Reserwe Senior Kampioen Ooie

Senior Kampioen Ooi

           
         

Senior Kampioen Ram

         

______________________________________________

Savannah Nasionale Kampioenskap Fotos

Groot Kampioen Ooi

Groot Kampioen Ram - Marina

Groot Kampioen Ram

Junior Kampioen Ooi - Dries Wiese

Junior Kampioen Ooie

Junior Kampioen Ramme

           

Reserwe Groot Kampioen Ooi - Koenie Kotze

Reserwe Groot Kampioen Ram

Reserwe Junior Kampioen Ooi

Reserwe Senior Kampioen Ooi

Reserwe Senior Kampioen Ram

Senior en Reserwe Senior Kampioen Ooi

           
   

Senior en Reserwe Senior Kampioen Ramme

Senior Kampioen Ooi

Senior Kampioen Ram met Borg

Senior Kampioen Ram

   

______________________________________________

2018 Nasionale Skou Uitslae
Maart 2018
______________________________________________
  Uitslae / Results

Boerbok Nasionale Kampioenskap Fotos
______________________________________________

Groot en Reserwe Groot Kampioen Ram in ring

Groot Kampioen Ooi - Karsten Boerdery

Groot Kampioen Ooi en Reserwe Groot Kampioen Ooie in ring

Groot Kampioen Ram - Karsten Boerdery

Junior en Reserwe Junior Kampioen Ooi in ring

Junior en Reserwe Junior Kampioen Ooi saam voor wa

           

Junior Kampioen Ooi - Karsten Boerdery

Junior Kampioen Ram - Karsten Boerdery

Reserwe Groot Kampioen Ooi - Pieter Smith saam met borg

Reserwe Groot Kampioen Ooi - Pieter Smith

Reserwe Groot Kampioen Ram - Braam en Ian Brown

Reserwe Groot kampioen Ram - Braam Maritz

           

Reserwe Junior en Junior Kampioen Ram in ring

Reserwe Junior Kampioen Ooi - Pieter Smith

Reserwe Junior Kampioen Ram - Nico Botha Boerbokstoet

Reserwe Senior Kampioen Ooi - Gerald du Plessis

Reserwe Senior Kampioen Ram - Hennie le Roux

Senior en Reserwe Senior Kampioen Ooie in ring

           
   

Senior en Reserwe Senior Kampioen Ramme in ring

Senior en Reserwe Senior Kampioen Ramme met borg

Senior Kampioen Ooi - Nico Botha Boerbokstoet

Senior Kampioen Ram - Braam Maritz

   

Kalahari Red Nasionale Kampioenskap Fotos
______________________________________________

Groot en Reserwe Groot Kampioen Ooi in ring

Groot en Reserwe Groot Kampioen Ram in ring

Groot Kampioen en Reserwe Groot Kampioen Ram in ring

Groot Kampioen Ooi - Anton en Rickus

Groot Kampioen Ooi met borg

Groot Kampioen Ooi

           

Groot Kampioen Ram - Albie Horn

Junior en Reserwe Junior Kampioen Ooi - Anton Botha

Junior en Reserwe Junior Kampioen Ooie in ring

Junior en Reserwe Junior Kampioen Ooie met borg

Junior en Reserwe Junior Kampioen Ramme in ring

Junior Kampioen Ram - Albie Horn

           

Reserwe Groot Kampioen Ooi - Anton Bothma

REserwe Groot Kampioen Ram - Albie Horn

Reserwe Groot Kampion Ooi saam met borg

Reserwe Junior Kampioen Ram - Rina en Jac Jordaan

Reserwe Senior en Senior Kampioen Ram in ring

Reserwe Senior Kampioen Ooi - Antoinette Dry

           
 

Reserwe Senior Kampioen Ram - Jac Jordaan

Senior en Reserwe Senior Kampioen Ooi met borg

Senior en Reserwe Senior Kampioen Ooie in ring

Senior Kampioen Ooi - Anton Bothma

Senior Kampioen Ram - Albie Horn

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017 Ooskaap Kampioenskappe - Jansenville
08 - 10 Maart 2017
______________________________________________
  Beoordelaars:  Albert van Zyl & Andries Roelofse
  Ringbeamptes:  Hein Joubert
  Aankondiger Gawie Kleynhans

  Vertoners Anton Scheffer, Kobus & Boy Lotter, Nico Botha Casper, SW Malan, Vaaitjie Nell, Stephnus Scheepers , Baksteen Marais, Jac Jordaan , Lukas Burger,
                            Mannetjie Lotter, PJ van Rensburg, Hennie Le Roux, Sakkie Nell, Pieter Strydomn, Dirk van der Mescht, Callie Wannerburg, Tommie van Kerken

  Junior Kampioen ram: Lukas Burger
  Reserwe Junior Kampioen ram: Lukas Burger
  Senior Kampioen ram: Lukas Burger
  Reserwe Senior Kampioen ram: Nico Botha
  Groot Kampioen ram: Lukas Burger
  Reserwe Groot Kampioen ram: Nico Botha

  Junior Kampioen ooi: Lukas Burger
  Reserwe Junior Kampioen ooi: Callie Wannerburg
  Senior Kampioen ooi: Lukas Burger
  Reserwe Senior Kampioen ooi: Boy Lotter
  Groot Kampioen ooi: Lukas Burger
  Reserwe Groot Kampioen ooi: Kobus / Boy Lotter

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017 Boerbok en Savanna Streekskampioenskappe / Boergoat and Savanna Regional Championships - Kuruman
March 2017
______________________________________________
  Uitslae / Results

(Click on photos to enlarge)

Boerbok Reserwe Groot Kampioen Ooi & Savanna
Groot Kampioen Ooi

Boerbok Reserwe Junior Kampioen Ooi & Junior Kampioen Ooi

Boerbok Reserwe Senior Kampioen Ram & Senior Kampioen Ram

Boerbok Reserwe Groot Kampioen Ooi  & Groot Kampioen Ooi

Boerbok Reserwe Groot Kampioen Ram & Groot Kampioen Ram

Braam en die tweeling

           

Reserwe Junior Kampioen
Ram & Junior Kampioen Ram

Savanna Reserwe Groot Kampioen Ram & Groot Kampioen Ram

Groot Kampioen Ram

 

 

 

           
           
           
       

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sentraal Binneland Boerbok Skou - 26 & 27 Januarie 2017
Februarie 2017
______________________________________________
  Skou Uitslae

(Click on photos to enlarge)

           
           
           
           
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Botswana Junior Course
November 2016
______________________________________________
Junior course presented by Bertie Aucamp in Ghanzi, Botswana in November 2016.

(Click on photos to enlarge)

           
           
           
           
           
           
           
           
     

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02 November 2016
______________________________________________
Hartlike geluk aan Mnr. Hennie Booysen wat verkies as as President van die S.A. Boerboktelersvereniging vir 'n 3 jaar termyn.
Congratulations to Mr Hennie Booysen who has been elected as President of the SA Boer Goat Breeders Association.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nasionale Veiling / National Sale
02 November 2016

______________________________________________
Aangebied deur / Presented by: CMW
Afslaer / Auctioneer: Andre van Zyl

  Boerbok ramme verkoop / Boer goat rams sold: 30
  Gemiddeld / Average: 18 407.89
  Duurste ram verkoop deur Lukas Burger aan Al3 Hanekom Boerbokstoet vir R105 000
  Most expensive ram sold by Lukas Burger to Al3 Hanekom Boer Goat Stud for R105 000
  Boerbok ooie verkoop / Boer Goat Ewes sold: 116
  Gemiddeld / Average: 4 758.17
  Duurste ooi verkoop vir R30 000 deur Nico Botha Boerbokstoet aan die Kartu Boerbokstoet.
  Most expensive ewe sold for R30 000 by the Nico Botha Boer Goat Stud to the Kartu Boer Goat stud.

(Click on photos to enlarge)

Hennie Booysen (Nuwe President vd SABTV) oor-handig 'n geskenk aan Mnr.
SW Malan

Charmaine Alberts en Caria Vermaak ontvang 'n
toekenning vir die joernaal

Duurste ooi verkoop deur Nico Botha Boerbokstoet aan Kartu Boerbokstoet vir R30 000. V.l.n.r:  Casper Byleveld, Eric en Marike Dugtig (Kopers),  Johannes Pretorius en Cornelius Samson

Duurste ram verkoop deur
Lukas Burger vir R105 000 aan Al3 Hanekom Boerbokstoet. Vlnr Richard Dtlholelo, Fanus Hanekom, Edrich Hanekom en Lukas Burger (Verkoper)

   
           
           
           
           
           
           
           
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nasionale Veiling Uitslae / National Sale Results
02 November 2011

______________________________________________

  Click here for the final sale results

(Click on photos to enlarge)

     

Duurste ram verkoop vir R22 000 deur SW Malan aan PJ van Rensburg

Duurste ram verkoop vir R22 000 deur PJ van Rensburg aan P & C Delport

Duurste ooi verkoop vir R25 000 deur Danie Schoeman aan André Barnard

     

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kareehoek- en Soetdorings Boerbokstoet Veiling Uitslae
08 September 2011

______________________________________________

Die 1ste gesamentlike boerbok produksie veiling van die Soetdorings – en Nico Botha stoeterye was gehou te Parysafridome op Saterdag, 5 Februarie 2011. Daar was ongekende belangstelling en die veiling het kopers gelok van tot so ver as Botswana, Zimbabwe en Zambië. Uitstaande pryse is behaal tydens die veiling. Van die 32 ramme wat aangebied was, is 31 verkoop teen ʼn gemiddeld van R11 632. Die 86 ooie wat aangebied was is verkoop teen ʼn gemiddelde prys van R14 000.


Duurste ram
Die duurste 3 ramme het onderskeidelik R70 000, R52 000 en R42 000 behaal. Die duurste ram van Nico Botha Boerbokstoet is gekoop deur Johan van Jaarsveld van Potchefstroom. Die 2de duurste ram van die Nico Botha boerbokstoet is verkoop aan Peter en Lesley Faber van Parys, en die 3de duurste ram, die van die Soetdorings boerbokstoet is verkoop aan Fanie Nel van Parys.Duurste ooi
Die duurste ooi was dié van die Nico Botha boerbokstoet, en is verkoop vir R44 000 aan Peter en Lesley Faber van Parys. Die tweede en derde duurste ooi was ooi van die Nico Botha Boerbokstoet en is verkoop vir onderskeidelik R36 000 en R32 000.

Die Veiling aangebied deur: CMW-elite afslaers onder leiding van Willie Meyer en sy span. Die Afslaer was Lourens Bibbie.  Baie dankie aan CMW-elite afslaers vir hulle puik reëlings en diens tydens die Veiling. Dankie ook aan CMW hoofkantoor vir die druk van die katalogus en versprei van die pamflette.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Noordkaap Kampioenskappe
08 September 2011

______________________________________________

Beoordelaars Kalahari Reds - Cornelius du Toit, Francois
Maritz en Johan Boshoff

Beoordelaars Boerbokke - Hendrik Botha, Koenie Kotzé en Andries Roelofse

Noordkaap Kampioenskappe - Kuruman

     

Noordkaap Kampioenskappe - Personeel

Boerbok Groot Kampioen Ram (Lukas Burger) & Reserwe
Groot Kampioen Ram (Lukas Burger)

 

     

Boerbok Senior Kampioen Ram (Lukas Burger) & Reserwe
Senior Kampioen Ram (Lukas Burger)

Boerbok Senior Kampioen Ooi (Lukas Burger) & Reserwe
Senior Kampioen Ooi (Lukas Burger)

Boerbok Junior Kampioen Ram (Lukas Burger) & Reserwe
Junior Kampioen Ram (Kanonfontein Boerbokstoet)

     

Boerbok Junior Kampioen Ooi (Lukas Burger) & Reserwe
Junior Kampioen Ooi (Kanonfontein Boerbokstoet)

Kalahari Red Groot Kampioen Ram (Kobus en Braam Botma)
& Reserwe Groot Kampioen Ram (Jaco van Rensburg)

Kalahari Red Junior Kampioen & Reserwe Junior Kampioen
Ram (Kobus en Braam Botma)

     
   

Kalahari Red Junior Kampioen Ooi (Jaco van der Merwe) & Reserwe Junior Kampioen Ooi (Jaco van der Merwe)

   

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eastern Cape Championships
08 September 2011

______________________________________________

WILLOWMORE

I know of a father and son who were joint judges (Oom Theuns and Willem Botha), but once again history was made when two brothers, namely Sakkie and Vaatjie Nell, judged together. They apparently made a formidable team! Seven emergent farmers, 17 stud breeders and 12 flock farmers showed 572 goats.

Japie Coetzee was the announcer and two Australians, March and Lin, were the ring officials.

Oos-Kaap Kampioenskappe 2011 Beoordeelaars -  Sakkie en Vaatjie Nel

  Junior Groot Kampioen Kudde Ooi - Jacques de Villiers
     
Junior Kampioen Ooi - Baksteen Oos-Kaap Kampioen

Reserwe Senior en Reserwe Groot Kampioen - Booi Lotter, Doornpoort

     

Reserwe Senior en Senior Kampioen Ram - Mannetjie Lotter
en Stefaans Malan

Reserwe Junior Kampioen - Mannetjie Lotter,  Junior Kampioen Ram - Stefaans Malan

Senior Reserwe Groot Kampioen Ram, Junior Groot Kampioen Ram - Stefaans Malan

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rift Valley Fever
08 September 2011

______________________________________________

Rift Valley fever is a fever-causing viral disease that affects livestock and humans in Africa. It is most common during years of heavy rainfall.

People get Rift Valley fever mainly from the bite of an infected mosquito. The disease can also be spread by contact with the blood or body fluids of an infected animal.
Rift Valley fever can cause serious eye infection, inflammation of the brain, severe bleeding (hemorrhage), and death.

To prevent Rift Valley fever, travelers to Africa should take precautions against insect bites: 1) use insect repellent, 2) wear long sleeves and pants, and 3) use bednets. Travelers should also avoid contact with livestock in areas where outbreaks of Rift Valley fever are occurring.

What is Rift Valley fever?
Rift valley fever is a fever-causing disease that affects livestock (including cattle, buffalo, sheep, and goats) and humans in Africa. It is named after a trough stretching 4,000 miles from Jordan through eastern Africa to Mozambique. Rift Valley fever is spread mainly by infected mosquitoes and appears most often during years of heavy rainfall.

Where is Rift Valley fever found?
Rift Valley fever is most common in the livestock-raising regions of eastern and southern Africa. The disease is also found in most countries of sub-Saharan Africa and in Madagascar.

What is the infectious agent that causes Rift Valley fever?
The disease is caused by the Rift Valley fever virus.

How do people get Rift Valley fever?
People can get Rift Valley fever from the bite of mosquitoes and possibly other blood- sucking insects. The virus usually lies dormant in the eggs of Aedes mosquitoes. During heavy rains and floods, the eggs hatch large numbers of infected mosquitoes that feed on livestock and spread the virus. Other species of mosquitoes, and possibly other biting insects, can also become infected and spread the disease. The occurrence of disease in a large number of domestic animals is referred to as an “epizootic.” The presence of a mosquito-borne epizootic can lead to an epidemic in humans. People can get Rift Valley fever if they are exposed to the blood or other body fluids of infected animals. This can happen during the slaughtering or handling of infected animals or during the preparation of food. Laboratory workers have become infected through airborne transmission during work with virus cultures or laboratory samples containing the virus.

What is the treatment for Rift Valley fever?
The drug ribavirin is being studied for its effectiveness against Rift Valley fever

ANNUAL WINTER CROPS

Annual winter crops can be divided into two categories. Those yielding early pasture (up to and including September) and those that yield late pasture (up to and including December). The last date for planting is the end of May.

The following pastures work well:
  Rye grass mixed with clover.
  Rye grass = 10 kg/ha Dargle plus 5 kg/ha Agrihilton plus 10 kg/ha Enhancer or Agriton of Energyl
  Clover = 10 kg/ha Persian clover or ‘assegaai’ clover
  Stool rye mixed with rye grass and clover
  Stool rye = 20 kg/ha SSR729
  Rye grass = 12 kg/ha Enhancer or Agriton or Energyl
  Clover = 10 kg/ha Persian clover or ‘assegaai’ clover.

WHAT TO DO IF YOUR LAMB IS SICK

When you spend a few minutes at feeding time observing your lamb, be sure to observe his manure and watch to see how he urinates and how long it takes him. Watch his breathing and be familiar with the ease and rate that he normally breathes when it is cold outside and when it is hot. Watch how he moves and how he holds his ears and head. If you are familiar with his normal behavior, it will be quite evident when something is wrong. If he “doesn’t act right,” evaluate what it is that isn’t right. The following are descriptions of things that could be wrong and what to do in each case.

First, however, there are a few things you need to know about one of the common treatments, antibiotics:

Antibiotics are drugs which are used to treat bacterial diseases. They are not effective against viral diseases or diseases caused by feeding accidents. However, we often use them to prevent bacteria from causing even more problems when the disease is not caused by bacteria.
Antibiotics have withdrawal times. The withdrawal time is the time that must pass after a drug has been given until the animal can be slaughtered for food. Since your market lambs are going to be slaughter after the 4-H market sale, it is extremely important to check the withdrawal time for any drug you plan to give to your lamb. If you give it a drug such as a long-acting tetracycline. For instance LA 200, one week before the fair, you can not sell your lamb at the fair since the withdrawal time is 28 days. Read the label of any medication for withdrawal times.

Dosage is also important. Many of our drugs do not have dosages for sheep. If such is the case, use the dosage for calves or cattle. Every drug has a concentration on the label. For example penicillin may have a concentration of 200,000 unit per ml (cc). The dosage is 10,000 units (80 x 10,000). So, you need to give 4 cc of penicillin (800,000 divided by 200,000). Do not under or over treat unless instructed by your veterinarian.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       
LATEST PUBLICATIONS QUICK LINKS SA BOER GOAT ON FACEBOOK CONTACT THE SOCIETY
_______________________ _______________________ _______________________ _______________________
       


  2018 Journal / Joernaal

  Sale Pamphlets & Catalogues
  2019 Boer Goat Calendar
  SA Boer Goat Member List
  Kalahari Red Member List
  SA Savannah Member List

 

 

 

Join the conversation on our Facebook page! View sale pamphlets, results, interesting articles and more here.

12 Griffith Street
Aliwal-North, 9750
Tel: (051) 633 3744
Email: info@boerboksa.co.za

President:
Mnr. Hennie Booysen
Tel: (053) 712 2112
Cell: 082 902 4124
Email: hennie@booysen.bore.co.za